Begroting en financieel jaarwerk

Behoefte aan hulp bij het maken van de begroting en ondersteuning bij het financiële jaarwerk? Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk aan het einde van het jaar en zorgen voor structuur. Ze kunnen uitvoering geven aan de toekomstvisie van uw organisatie.

Zorg&Control kan dit belangrijke werk begeleiden en uitvoeren. We hebben ervaring bij verschillende zorgorganisaties, waardoor we weten hoe we dit proces zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Zo brengen we uw zorgorganisatie in control.

De (financiële) jaarcyclus van een zorgorganisatie is een steeds terugkerend fenomeen. Het gaat om plannen maken voor het komende jaar en verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Het is belangrijk dat er een juiste, allesomvattende begroting komt en dat alle onderdelen van de organisatie erop afgestemd zijn om de jaardoelen te bereiken. Er is veel inzicht en kennis nodig om deze plannen om te zetten in een passende begroting. Het is belangrijk dat deze begroting helder is, omdat het management ,het bestuur en de Raad van Toezicht hem als houvast gebruiken voor de tussentijdse evaluatie en om eventuele doelen op een gestructureerde manier te wijzigen.