Optimalisatie Administratieve Organisatie & Interne Controle, duidelijke KPI’s

Vertoont uw zorgadministratie haperingen, of is ze kwetsbaar geworden en krijgt u  weinig grip op de processen die gaande zijn? Dan heeft uw organisatie behoefte aan duidelijke KPI’s en stabiele, heldereprocessen.

Zorg&Control zorgt ervoor dat de zorgorganisatie kan bouwen aan haar kerntaak, het leveren van zorg. Wij kunnen uw administraties de juiste training, begeleiding en tijdelijke oplosssing bieden.  Hierdoor loopt uw organisatie een eventuele achterstand, in en zorgen we gezamenlijk voor meetbare KPI’s.

Een administratie voeren is een continu proces met veel protocollen. Alle informatie uit de organisatie komt hier samen, en moet verwerkt worden. Het is van belang dat dit nauwgezet en deskundig gebeurt. Bij administraties zit ontzettend veel kennis over de organisatie zelf. Deze kennis moet, in de vorm van stuurinformatie, omgezet worden in beleid en bestuursbesluiten. Het is daarom van het grootste belang dat deze administraties kloppend en innovatief zijn. Vaak wordt onderschat welke belangrijke bijdrage een administratie kan leveren aan de zorgorganisatie. Zorg&Control helpt dit proces binnen uw organisatie efficiënt en correct te laten verlopen.