Zorg&Control als Partner

Doorpakken op de bedrijfsvoering
zonder de focus te verliezen

Wij zorgen voor een duidelijk beeld van de inkomsten,
ondersteuning on the spot en een verhoging van de productiviteit van uw medewerkers.

Case details

Zorg&Control ondersteunde het bestuur door het overnemen van complexere taken die bij dagelijkse bedrijfsvoering horen. Zo kon de bestuurder zich richten op de toekomst.

Klant:

een zorgverlener voor kinderen en jongvolwassenen

Diensten:

Structurele oplossing
Hands-on begeleiding
Efficiëntie in ICT toepassingen

Woord van de klant

“We hadden iemand nodig die ons hielp de bedrijfsvoering te verbeteren, zonder dat ik als directeur veel tijd kwijt was om te sturen. Dankzij Zorg&Control heb ik simpelweg het vertrouwen dat de organisatie onder controle is. Nu kan ik eindelijk mijn directeurstaken weer op me nemen.”


Meer over deze case

Structurele oplossing

De opdrachtgever  heeft al actie ondernomen en heeft alle onderdelen van de AO/IC kritisch onder de loep genomen. Daardoor kwam hij tot de conclusie dat er structurelere informatievoorziening en controle op de situatie moet komen om blijvende winst te behalen. De bedrijfsvoering is nu zo georganiseerd dat het bestuur meer tijd heeft om te ondernemen en daardoor de jaardoelen kan halen die ze gesteld heeft.

Hands-on begeleiding

Op de zorgadministratie en bij stafafdelingen is bij de opdrachtgever al een achterstand opgelopen omdat teveel complexere werkzaamheden niet opgepakt worden. Werkzaamheden waarvoor een kennisupdate en het creëren van structuur nodig is. De medewerkers doen hun uiterste best om met de achterstand te werken, maar zouden door een hands-on begeleiding van het verbeteren de werkprocessen erg geholpen zijn. De achterstand moet weggewerkt worden, er moet stuurinformatie  komen en tegelijkertijd wil de opdrachtgever gewoon het werk doen. Zorg&Control moet dus integreren en bovenop het proces zitten.

Efficiëntie in ICT toepassingen

Zorg&Control is bekend met diverse softwarepakketten zoals CRS, Careweb, Medicore, ed. Hiermee kan de opdrachtgever efficiënt werken, worden kosten bespaard en gaat het aantal fouten drastisch naar beneden.

Zorg&Control zorgt voor ondersteuning van medewerkers en brengt de risico’s in de werkprocessen in kaart. Zo wordt het proces overzichtelijk en foutloos.