VERBETERING, IMPACT & ZEKERHEID

Controle en zekerheid
bij omvangrijke projecten

Wij bieden mogelijkheden om de inkomsten van uw organisatie
inzichtelijk, controleerbaar en beheersbaar te maken.

Case details

Zorg&Control verankerde het verbeterde proces in de organisatie en nam de opdrachtgever werkzaamheden uit handen. Zo konden we samen met de opdrachtgever het financiële lek dichten.

Klant:

een psychologenpraktijk

Diensten:

Registratie inzicht
Ondersteuning in beslissingen
Meetbare ijkpunten

Woord van de klant

“We werken keihard, maar toch hadden we tekort in ons budget. Zorg&Control heeft ervoor gezorgd dat iedereen inzicht in de financiën heeft, waardoor we allemaal verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Niet alleen ik als directeur.”


Meer over deze case

Registratie inzicht

Er is een verschil in werkzaamheden die in de praktijk gedaan worden en werkzaamheden die alleen of ook  geregistreerd worden in de registratie-software systemen van zorgaanbieders. Vergoedingen worden bijvoorbeeld alleen gedaan vanuit de registratie systemen. Door de zorgprofessionals bij de opdrachtgever inzicht te geven in de registraties, kunnen zij nu zien welke invloed die hebben op het eindresultaat van hun zorgactiviteiten.

Ondersteuning in beslissingen

Door het inzicht in de registraties kunnen de behandelingen voorspelbaarder, inzichtelijker en rendabeler gemaakt worden, zodat de juiste balans wordt gevonden tussen patiënt, hulpverlener en financiën. Zorg&Control ondersteunde de opdrachtgever en maakte de organisatie toekomstbestendig, zodat ook hulpverleners de juiste beslissingen kunnen nemen.

Meetbare ijkpunten

De  opdrachtgever heeft duidelijke meetbare ijkpunten gekregen, bijvoorbeeld registratiepercentages, het aantal goedgekeurde declaraties en of de juiste behandelaren aanwezig zijn geweest bij een behandeling. De verbeteringen en tekortkomingen van de registratieprocessen worden zo goed inzichtelijk. Op deze manier kunnen we bij Zorg&Control zien of er verbeteringen ontstaan, en kunnen we bijsturen waar nodig.

In het geval van deze opdrachtgever hebben we de werkzaamheden overgedragen aan een interne projectleider, maar Zorg&Control kan ook structureel als partner betrokken blijven.

Met deze aanpak heeft de opdrachtgever zekerheid dat de zorg die de organisatie levert ook door de financiers wordt vergoed. En wordt de registratie op de juiste manier uitgevoerd.